KRINGENWERK

KRINGENWERK

Bijbelkring 1

In december houden we geen bijbelkring. We gaan weer verder in januari a.s. Wilt u een keer komen kijken op onze bijbelkring?
U bent van harte welkom. Wil je er meer over weten? Bel dan even naar Leny Pouwer, telefoon 502203.

Bijbelkring 2
Op 20 november en 11 december is er bijbelkring bij de fam. Willeboer, Bredam 26 in Kruiningen.

Bidstond
Elke eerste woensdag van de maand is er bidstond in 'De Ark', aanvang 20.00 uur.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Petra Koster, telefoon 501902 of petrakoster@zeelandnet.nl.

Interkerkelijke Vrouwengroep Krabbendijke
De eerstvolgende bijeenkomst voor de I.V.K. is op 21 november bij Nel Meijer, Watervliet 28.
Iedereen is welkom! Voor verdere informatie: Connie Kriekaard, telefoon 502646.

Vrouwengesprekskring
Info te verkrijgen bij Ineke de Jong, telefoon 502806.
Bijbelstudiegroep
Voor informatie kunt u terecht bij Marinke van den Berge-de Kunder, telefoon 851484.