VANUIT DE JEUGD Juni 2018

Nu we dit jaar vroeg zomervakantie hebben, mogen we nu al zeggen dat we wat betreft het jeugdwerk ook al aan het eind van het seizoen komen.
De afgelopen weken zijn er nog mooie activiteiten geweest.

De tieners hebben zich ingezet met de actie Nacht zonder dak, waarover verderop in dit kerkblad nog geschreven is.

Ook kunnen we terugkijken op de mooie jeugddienst van 3 juni voor de jongste kindernevendienstgroep.
Driemaal hadden kinderen uit onze eigen gemeente geoefend op liedjes welke ze als kinderkoor hebben laten horen tijdens de dienst.
Dat klonk heel goed, knap hoor.
In de dienst stond het verhaal van de 'Arme weduwe' centraal, zij gaf al haar geld aan de tempel.
We snapten dit verhaal extra goed, omdat we voor de Bijbellezing dit hadden uitgespeeld met het delen van spekjes.
Wie geeft er meer degene die twee spekjes heeft en deze allebei weggeeft, of degene met heel veel spekjes die daar de helft van weggeeft?

Daarnaast werd het thema 'Deel jij ook?' heel zichtbaar door al het speelgoed voor in de kerk.
Al het speelgoed voor de Speelgoedbank Zeeland paste net in één auto en bij de Speelgoedbank waren ze heel verrast dat er zoveel was gedoneerd.
Afgelopen voorjaar is er een enquête meegegaan met alle kindernevendienstkinderen.
In deze vragenlijst werd onder andere gevraagd of er belangstelling is voor extra bijeenkomsten voor de kinderen.
Naar aanleiding van de reacties hierop en de genoemde ideeën zal er in het komende seizoen 2018-2019
eens per twee maanden een activiteit voor de kinderen zijn.
Via de enquête heb ik al wat namen van mensen die wel zouden willen helpen bij (één van) de activiteiten.
Wanneer u dit ook wel zou willen of wanneer u ideeën hiervoor heeft, dan krijg ik graag een mailtje van u.
Tegen de start van het nieuwe seizoen zal ik iedereen die wil helpen benaderen.

Elize Houtekamer-van der Tuin