Nieuwsbrief 22 maart 2020 Gereformeerde Kerk Krabbendijke

Aan alle leden van onze gemeente,

Voor zondag 22 maart wordt bij ieder lid van onze gemeente een rondzendbrief bezorgd.
Deze keer wordt bij ieder adres van onze gemeente een ‘papieren’ versie bezorgd. Voor volgende zondag hopen wij weer een nieuwsbrief samen te stellen.
Die willen wij graag zoveel mogelijk per e-mail bezorgen.
Daarom het vriendelijke verzoek om uw e-mailadres door te geven aan de scriba van onze kerk: gkk_scriba@zeelandnet.nl.
Als u geen e-mailadres hebt, ontvangt u uiteraard een papieren versie.

In de brief die bezorgd is, vindt u ook een compleet uitgewerkte liturgie voor een ‘thuiskerkdienst’, inclusief een preek.
Het is mogelijk, om alle liederen mee te zingen vanaf YouTube.
Daarom volgt hier de liturgie nogmaals, maar nu met een link naar een gezongen versie op internet.

Liturgie voor zondag 22 maart 2020
Zingen voor de dienst: Jezus overwinnaar
Dit lied werd zondag 15 maart 2020 om 13:00 uur in heel Nederland gezongen.
Jezus overwinnaar
Intochtslied: Psalm 24: 1 en 4
De aarde en haar volheid zijn
Stil gebed, votum en groet
Gebed van verootmoediging
Leefregel
Woord van genade
Zingen: Hemelhoog 338
‘k Stel mijn vertrouwen (gezongen in canon)
Gebed om de verlichting met de Heilige Geest
Zingen: Kinderlied: Hemelhoog 348: 1, 2
Jezus is
Schriftlezing: Matteüs 27:11-26
Zingen: Lied 556: 1, 3 en 5
Alles wat over ons geschreven is
Verkondiging
Zingen: Hemelhoog 216: 1, 2 en 3
Kroon Hem met gouden kroon
Dankgebed en voorbeden
Slotlied: Lied 575: 1 en 4
Jezus, leven van ons leven
Zegen

Op de website van onze kerk is het materiaal voor de kindernevendienst voor vandaag te vinden.
Let op: het staat online tot en met zondag.
Daarna wordt het materiaal weer van de website gehaald. Dit is afgesproken met ‘Vertel het Maar’

Mededelingen
Vanwege de maatregelen rondom het Coronavirus worden veel activiteiten afgelast of uitgesteld.
Ook het bezoekwerk van predikant, ouderlingen en bezoekwerkers wordt sterk bemoeilijkt.
• Ds. T. Deelstra probeert de komende weken telefonisch contact met verschillende leden van onze gemeente te onderhouden.
Uiteraard kunt u ook zelf contact opnemen met ds. Deelstra. Tel. 0113 – 50 27 29
• De gemeentevergadering van 26 maart wordt uitgesteld. De nieuwe datum wordt later vastgesteld.
• De komende woensdagen (25 maart en 1 april) worden de klokken van onze kerk geluid.
Daarmee geven wij gehoor aan een oproep van de Raad van Kerken.
• De schoonmaak van de kerk op 1 april gaat voorlopig niet door.
• Wie hulp nodig heeft, om boodschappen te doen of voor andere zaken, kan contact opnemen met de diaconie.
• Als u suggesties of vragen hebt, geeft u dat alstublieft door aan de kerkenraad, het liefst per e-mail.
Dat kan via de scriba of de predikant:gkk_scriba@zeelandnet.nl of tdeelstra@hotmail.com.

Verder worden er in de rondzendbrief heel wat websites genoemd.
Hieronder volgen de directe links naar deze sites:

1. Ideeën en tips voor online kerkdiensten
https://www.kerkomroep.nl/#/
https://kerkdienstgemist.nl/
https://kerkdienstgemist.nl/stations/195-Protestantse-Gemeente-Kapelle-B...
https://www.gelovenindedelta.nl/
https://www.npostart.nl/ (klik bijvoorbeeld door op: gids)
https://www.grootnieuwsradio.nl/programma/kerkdienst/

2. Voor de kinderen
Materiaal voor Vertel het Maar
Verwijderd van website
https://www.debijbel.nl/bijbelbasics
https://lerenindekerk.nl/

3. Voor de tieners
https://beam.eo.nl/
https://www.facebook.com/jongeren
https://ymca.nl/
https://lerenindekerk.nl/

4. Voor iedereen
https://www.debijbel.nl/
https://bibleproject.com/
Op youtube: engelstalige versie (vaak wel ondertiteling beschikbaar):
https://www.youtube.com/user/jointhebibleproject/featured
Een aantal filmpjes zijn in het Nederlands te bekijken:
https://www.youtube.com/playlist?list=PLF5U_9A5f1W6VPytNvMDPyKi4ecfzUoG0

5. Voor wie echt wat meer wil:
Als je veel thuis zit en je echt ergens in wilt verdiepen, zijn deze tips voor jou. Het betreft (gratis!) studies op Havo-vwo niveau of hoger.
Zeer aanbevolen: https://www.weetwatjegelooft.nl/
Algemene websites (meestal Engelstalig):
https://www.coursera.org/
Op deze site bieden verschillende universiteiten van overal ter wereld gratis studies aan.
Sommige studies hebben te maken met onder anderen het jodendom, bijvoorbeeld:
https://www.coursera.org/learn/modern-middle-east-1
https://www.coursera.org/learn/jerusalem
https://www.coursera.org/learn/history-israel
Maar er is zeer veel meer te ontdekken op deze site.

andere mogelijkheden, algemeen, maar misschien toch de moeite waard:
https://www.edx.org/
http://www.openculture.com/

Voor tips houd ik mij aanbevolen.
Meer informatie vind u in de wekelijkse rondzendbrief.

Laten wij bij dit alle nooit vergeten de lof aan onze God te brengen.
Zijn naam zij geprezen!

Met hartelijke groet en met zegenbede,

Ds. T. Deelstra
tdeelstra@hotmail.com