Nieuwsbrief 29 maart 2020 Gereformeerde Kerk van Krabbendijke.

Aan alle leden van onze gemeente,

Zolang in de gemeente rondzendbrieven rondgaan, wordt ook dit bericht ververst.
Hieronder vindt u de liturgie voor zondag 29 maart 2020.
Met behulp van de links kunt u de liederen op YouTube horen en eventueel meezingen.
Ik hoop van harte dat wij ook op deze manier een stukje verbondenheid mogen voelen.

De berichten, ideeën en suggesties blijven staan als ze nog van toepassing zijn. Mogelijk worden ze wel aangevuld.

Thuiskerkdienst; liturgie voor zondag 29 maart 2020
Thema: De gekruisigde Jezus wordt bespot

Voor de dienst: Themalied Corona https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=L7RLCwIffd4
Intochtslied: Psalm 130: 1, 3 en 4 (1773)
Uit diepten van ellende,
Stil gebed
Votum en groet
Woord van bemoediging: Romeinen 8:
Gebed om de verlichting met de Heilige Geest
Zingen: Hemelhoog 191: 1, 2, 5 en 6
Leer mij, o Heer, uw lijden recht betrachten,

Schriftlezing: Matteüs 27:27-44
Zingen: psalm 2: 1 en 4
Wat drijft de volken, wat bezielt ze toch?

Verkondiging
Zingen: Hemelhoog 578: 1, 5 en 6
O kostbaar kruis, o wonder Gods,

Apostolische Geloofsbelijdenis
Zingen: Sela: bid met mij (tekst: Peter Dijkstra - muziek: Kinga Bán, Peter Dijkstra)
https://www.youtube.com/watch?v=Wjh3ieKYlOk&feature=youtu.be

Dankgebed en voorbeden
Slotlied: Hemelhoog 177
Heer, ik prijs uw grote naam;

Zegen

Mededelingen
Vanwege de maatregelen rondom het Coronavirus worden veel activiteiten afgelast of uitgesteld.
Ook het bezoekwerk van predikant, ouderlingen en bezoekwerkers wordt sterk bemoeilijkt.
• Ds. T. Deelstra probeert de komende weken telefonisch contact met verschillende leden van onze gemeente te onderhouden. Uiteraard kunt u ook zelf contact opnemen met ds. Deelstra.
• Alle activiteiten, die normaal gesproken in onze kerk zijn, komen te vervallen. Dit geldt voorlopig t/m 31 mei 2020.
• De komende woensdag (1 april) worden de klokken van onze kerk geluid. Daarmee geven wij gehoor aan een oproep van de Raad van Kerken.
• De schoonmaak van de kerk op 1 april gaat voorlopig niet door.
• Wie hulp nodig heeft, om boodschappen te doen of voor andere zaken, kan contact opnemen met de diaconie.
• Wie hulp nodig heeft, om boodschappen te doen of voor andere zaken, kan contact opnemen met de diaconie.
• Als u suggesties of vragen hebt, geeft u dat alstublieft door aan de kerkenraad, het liefst per e-mail.
Dat kan via de scriba of de predikant:gkk_scriba@zeelandnet.nl of tdeelstra@hotmail.com.

van de tienerkerk ontvingen wij het volgende bericht: Graag wil ik meedelen dat we voor as zondag aansluitend op de Tv-uitzending van EO-Beam een online tienerkerk willen organiseren voor de jongste groep. Details zullen volgen via de app-groepen van de tienerkerk.

Hieronder volgen de directe links naar de sites die in de rondzendbrieven zijn genoemd:
1. Ideeën en tips voor online kerkdiensten

https://www.kerkomroep.nl/#/
https://kerkdienstgemist.nl/
https://www.gelovenindedelta.nl/
https://www.npostart.nl/ (klik bijvoorbeeld door op: gids)
https://www.grootnieuwsradio.nl/programma/kerkdienst/

2. Voor de kinderen
Materiaal voor Vertel het Maar is op zondag bereikbaar via: http://gereformeerdekerkkrabbendijke.nl/node/292

https://www.debijbel.nl/bijbelbasics
https://lerenindekerk.nl/

3. Voor de tieners
https://beam.eo.nl/
https://www.facebook.com/jongeren
https://ymca.nl/
https://lerenindekerk.nl/

een heel andere tip: als je hulp nodig hebt bij je huiswerk, kun je tijdelijk gratis terecht op:
https://www.snapput.nl/

4. Voor iedereen

https://www.debijbel.nl/
https://bibleproject.com/
Op youtube: engelstalige versie (vaak wel ondertiteling beschikbaar):
https://www.youtube.com/user/jointhebibleproject/featured
een aantal filmpjes zijn in het Nederlands te bekijken:
https://www.youtube.com/playlist?list=PLF5U_9A5f1W6VPytNvMDPyKi4ecfzUoG0

5. Voor wie echt wat meer wil:
Als je veel thuis zit en je echt ergens in wilt verdiepen, zijn deze tips voor jou.
Het betreft (gratis!) studies op Havo-vwo niveau of hoger.
Zeer aanbevolen: https://www.weetwatjegelooft.nl/

Algemene websites (meestal Engelstalig):
https://www.coursera.org/
Op deze site bieden verschillende universiteiten van overal ter wereld gratis studies aan.
Sommige studies hebben te maken met onder anderen het jodendom, bijvoorbeeld:

https://www.coursera.org/learn/modern-middle-east-1
https://www.coursera.org/learn/jerusalem
https://www.coursera.org/learn/history-israel
Maar er is zeer veel meer te ontdekken op deze site.
andere mogelijkheden, algemeen, maar misschien toch de moeite waard:
https://www.edx.org/
http://www.openculture.com/

Voor tips houd ik mij aanbevolen.
Meer informatie vind u in de wekelijkse rondzendbrief.

Laten wij bij dit alle nooit vergeten de lof aan onze God te brengen.
Zijn naam zij geprezen!


Met hartelijke groet en met zegenbede,

Ds. T. Deelstra
tdeelstra@hotmail.com