Erediensten vanaf 5 juli 2020

Zoals reeds gemeld in de eerdere rondzendbrieven gaan we vanaf zondag 5 juli weer erediensten houden.
Wij gaan daarbij uit van de per 1 juli a.s. versoepelde RIVM en PKN voorschriften hetgeen het volgende betekent:
1. Rekening houdend met de 1.5 m afstand tot elkaar is in onze kerk plaats voor 75 mensen. De zitplaatsen in de kerk zijn duidelijk op de banken aangegeven.
2. In verband hiermee is bezoek van de kerkdienst uitsluitend mogelijk na aanmelding. Zie hieronder.
3. Zingen tijdens de dienst is niet toegestaan.
4. Er wordt kindernevendienst en crèche gehouden. Alle kinderen dienen voor de dienst in “de Ark” gebracht te worden en na de dienst daar weer opgehaald te worden.
6. Gemeenteleden die zich hebben aangemeld krijgen bij binnenkomst een plaats aangewezen.
7. Liever geen gebruik maken van het toilet.
8. Geen gebruik van de garderobe. Jassen e.d. kunt u op de plaats naast u leggen.
9. Na het uitspreken van de zegen verlaten de gemeenteleden de kerkzaal en volgen strikt de aanwijzingen van de plaatsbegeleiders op.
10. Na het verlaten van de kerk - ook voor en naast de kerk - moet u rekening houden met de anderhalve meter afstand.

Omdat voorheen doorgaans meer dan 75 mensen onze erediensten bezochten, is het zinvol dat u zich vooraf, en wel uiterlijk op de vrijdag (tot 20.00 uur) voorafgaande aan de zondag aanmeldt.
Dit om teleurstelling bij het binnenkomen van de kerk te voorkomen.
U kunt zich aanmelden op het daarvoor aangemaakte emailadres: gkk_reservering@zeelandnet.nl.

Zodra het aantal meldingen voor een eredienst de 75 personen heeft bereikt zullen de meerdere aangemelde personen automatisch aangemeld zijn voor de eredienst van de zondag daaropvolgend.
U krijgt alleen in dit geval dan tijdig, d.w.z. op zaterdag een berichtje per email.
Heeft u zich aangemeld en krijgt u op zaterdag geen berichtje dan mag u er van uitgaan dat u zondags een zitplaats heeft in de kerk.

Tenslotte de eerdere peiling om te vernemen of gemeenteleden onder voorwaarden weer naar de kerk wilden komen geldt niet als reservering voor zondag 5 juli a.s.. Dus als u zondag 5 juli naar de kerk wil graag aanmelden of laten aanmelden op het voornoemde emailadres.

Namens de kerkenraad,
A.Dommisse