Uitbreiding bijgebouwen

In 2009 zijn we begonnen met het onderzoeken of het financieel mogelijk was om een uitbreiding van onze bijgebouwen te realiseren.
De aanleiding hiertoe was dat zowel de crèche als de kindernevendienst te weinig ruimte hadden.
Regelmatig was het aantal kinderen dat in de crèche kwam dusdanig hoog dat de oudste kinderen in de keuken naar een filmpje zaten te kijken gedurende de tijd dat er kindernevendienst was.

Al snel bleek dat veel gemeenteleden er hun schouders onder wilden zetten en dat het geld om te starten beschikbaar was in de vorm van leningen en eenmalige giften. Verder werden er periodieke giften toegezegd om de leningen te kunnen aflossen. Berekeningen gaven aan dat ongeveer 10 jaar na de bouw alles zou zijn afgelost.

In dat jaar werden we er ook op geattendeerd dat het mogelijk was om in dit soort situaties subsidie aan te vragen bij o.a. het solidariteitsfonds van de PKN.
Wij zagen onze aanvragen beloond met mooie subsidie toezegging. Daarnaast werd nog een deel van een legaat beschikbaar gesteld.

In augustus 2011 waren alle vergunningen verleend en kon daadwerkelijk met de bouw begonnen worden.
De ruwbouw werd verricht door de aannemer en de afbouw was een combinatie van werkzaamheden verricht door diverse aannemers en vrijwilligers.
Al met al was konden we in februari 2012 het gebouw feestelijk openen waarbij de opening werd verricht door ds. W.J. v.d. Griend.

Door de subsidies en het legaat konden we de afwerking naar een hoger peil brengen.
We hebben het hele bijgebouw dan ook voorzien van een grindvloer.

In oktober 2013 konden we de Gemeente berichten dat we eind 2013 alle leningen aflossen en dat het gebouw dan eigen was.
Terugkijkend kunnen we dan ook niet anders dan dankbaar en blij zijn met alle hulp en inzit maar bovenal met de leiding van God die dit alles mogelijk heeft gemaakt.
Naar Renovatie dak