ZWE-commissie

Eén van de commissies in de Gereformeerde Kerk in Krabbendijke is de ZWE-commissie (Zending, Werelddiaconaat en Evangelisatie).

De ZWE-commissie richt zich namens de gemeente op structurele steun aan verschillende langlopende projecten.
Jaarlijks worden deze projecten met een vast bedrag gesteund.
Contacten worden onderhouden door nieuwsbrieven, e-mail of zelfs bezoek.
Momenteel worden de volgende projecten op deze manier gesteund:
- Lumen Maris (apostolaat onder zeevarenden)
- Albanië, ALO!MIK (analfabetenproject)
- Papua (weeshuis)
- Amecet in Oeganda (opvanghuizen voor kinderen met aids ) http://amecet-soroti.blogspot.nl/
Verder draagt de commissie jaarlijks bij aan de landelijke Kerk in Actie en werkt ze mee aan verschillende activiteiten in de gemeente en daarbuiten.

Om geld in te zamelen worden verschillende activiteiten georganiseerd, zoals een culinaire avond voor gemeenteleden, een tweedehands kinderkledingbeurs, een kraam op braderie of actiemarkt, een kerstfair, e.d.
We streven ernaar activiteiten te organiseren die 2-ledig zijn, dus met als doel geld ophalen én gemeentebinding.

De commissie bestaat uit minimaal vijf leden, waaronder een voorzitter, penningmeester en secretaris.
De commissie vergadert ongeveer één keer per zes weken, wat neerkomt op ongeveer acht maal per jaar.
Tijdens de vergaderingen is een eerste punt bezinning in de commissie rondom zending. Christen zijn is midden in de zending staan.
Dit betekent: leven in het contact met hen die zending zijn. Dit is in eerste instantie een individuele roeping en tegelijkertijd een roeping van de gehele gemeente.
Uit onze functie is dit ook een groepsproces van gemeenteopbouwwerk.
Verder concentreert de commissie zich niet alleen op geldinzamelactiviteiten, maar juist ook op het persoonlijk contact met de projecten, waardoor echte betrokkenheid ontstaat. In oktober 2012 zijn er 4 gemeenteleden (waaronder twee leden van de ZWE-commissie) naar Albanië geweest om daar verschillende projecten te bezoeken. De commissie probeert ook de betrokkenheid van de gemeente bij het zendingswerk te vergroten door ervaringen te delen.