LEIDING GEZOCHT!

Elke zondagmorgen gaan er veel kinderen naar de kindernevendienst, een rijkdom zoals veel gastpredikanten ons vaak vertellen.
Daar ben ik het natuurlijk mee eens.
En met alle nevendienstleiding samen hopen wij fijne samenkomsten te houden met de kinderen.
Het groepje van de leiding is echter wat kleiner geworden in de afgelopen tijd, daarom zijn we op zoek naar nieuwe leiding.
Dit houdt in dat je vanuit onze methode tijdens de nevendienst een Bijbelverhaal voorleest en hierna met de kinderen een verwerking houdt,
een knutsel, een spel of bijvoorbeeld een puzzelblad. Ideeën en de teksten hiervoor zijn allemaal in de methode te vinden.
Er gaat een assistente mee naar de nevendienst om je te helpen, dus je bent ook niet alleen.
Wie wil ons helpen? Ik hoor het graag.

Elize Houtekamer-van der Tuin
(elizevandertuin@hotmail.com,