Predikanten

PREDIKANTEN die onze Gemeente hebben gediend

1872-1874 ds. A. Brouwer
1874-1904 ds. J. de Koning
1904-1913 ds. J. Sybrandy
1914-1921 ds. P.H. Nieboer
1922-1924 ds. P.H. de Jonge
1925-1932 ds. A. Andree
1934-1945 ds. M. Ros
1946-1951 ds. P. de Bruijn
1951-1956 ds. A.T. Besselaar
1957-1961 ds. J. v.d. Klaauw
1961-1966 ds. B. Fidder
1968-1972 ds. W. v.d. Kerk
1974-1979 ds. R.J. Blaauw
1980-1986 ds. H.A. Speelman
1988-1995 ds. A.A. v.d. Spek
1998-2011 ds. W.J. v.d. Griend
2016-2021 ds. T. Deelstra