Onze kerk

Erediensten vanaf 5 juli 2020

Zoals reeds gemeld in de eerdere rondzendbrieven gaan we vanaf zondag 5 juli weer erediensten houden.
Wij gaan daarbij uit van de per 1 juli a.s. versoepelde RIVM en PKN voorschriften hetgeen het volgende betekent:
1. Rekening houdend met de 1.5 m afstand tot elkaar is in onze kerk plaats voor 75 mensen. De zitplaatsen in de kerk zijn duidelijk op de banken aangegeven.
2. In verband hiermee is bezoek van de kerkdienst uitsluitend mogelijk na aanmelding. Zie hieronder.
3. Zingen tijdens de dienst is niet toegestaan.