Liturgiecommissie

Doel van de Liturgiecommissie
De commissie heeft als doel de veelkleurigheid van de gemeente tot uitdrukking te brengen in de diverse onderdelen van de erediensten en in de variatie van de erediensten.
We willen dit doen vanuit de algemene doelstelling om een levende gemeente te zijn, waar iedereen welkom is.

Hoe willen wij dit bereiken?
- Door het bevorderen van de inbreng van gemeenteleden in de erediensten
- Door te luisteren naar geluiden uit de gemeente
- Door oog te hebben voor de ontwikkelingen in kerk en maatschappij
- Door variatie aan te brengen in de muzikale invulling van de eredienst

Waar richten wij ons op?
De doelgroep van de liturgiecommissie is de gehele gemeente.
Het is een uitdaging om de eredienst in deze tijd verstaanbaar en aansprekend te laten zijn voor iedereen.
Daarbij is het belangrijk dat elke leeftijdsgroep van tijd tot tijd speciale aandacht krijgt.
Zo zijn er diensten waarin de jeugd zich meer aangesproken zal voelen en ook diensten waarin ouderen of kinderen zich meer aangesproken voelen.

Waar houden wij ons mee bezig?
- Betrekken van diverse groepen bij de organisatie van de erediensten
- Vormgeven van bijzondere diensten in het kerkelijk jaar
- Het aantrekkelijk maken van de diensten voor jongeren en andere speciale doelgroepen
- Extra muzikale invulling geven aan erediensten door middel van een band of koor

Samenstelling en werkwijze
Om het werk binnen de commissie goed te kunnen uitvoeren zijn verschillende mensen nodig met muzikale, liturgische, theologische en organisatorische kennis. Daarnaast hebben we ervoor gekozen om uit elke leeftijdsgroep een lid aan te stellen zodat ook daarin variatie is.
De commissie bestaat uit 6 leden waaronder enkele mensen met muzikale achtergrond, preekvoorziening, kerkenraad en predikant (vacant)