Nieuws uit Amecet

Bekijken Eclips

Beste Cees en Herma,

Wij kregen als stichting de Figurant in Goes een gift van jullie, er was nl. 215,15 euro overgemaakt, n.a.v. kledingbeurs.

We willen erg hartelijk bedanken voor deze gift. Misschien kun je dit ook doorgeven aan de gemeente, wellicht publiceren in een kerkblad.

We gaan het geld doorsturen naar het werk van Amecet, waar Els van Teijlingen en haar staf in Oeganda, werken aan en voor het wel en wee van kinderen, die veelal besmet zijn met het HIV virus.

Er zijn goede ontwikkelingen:

Namens de overheid van Oeganda is Amecet beoordeeld tot een van de betere kinderopvanghuizen van Oeganda.

Op dit ogenblik is namens onze stichting Bernard Ruijsink uit Goes op bezoek. Hij verblijft er 6 weken. Voor ons en Amecet is dat van wezenlijk belang.

Hij heeft een grote ervaring van bestuur en management, heeft het werk al vele malen bezocht en is een grote hulp voor Els en haar staf bij een groeiende organisatie.

Voor ons is dit ook een deel van de “korte lijntjes”. Janneke Slegh uit Sommelsdijk is begonnen als full time verpleegster!

Zij neemt de dagelijkse verantwoordelijk op zich van het 1e huis van Amecet, waar zieke kinderen worden opgevangen.

Er zijn concrete plannen om met het 2e huis , Amecet Amun, weer aan de slag te gaan voor korte ambulante hulp voor oudere kinderen: hen leren omgaan met medicijnen en jonge moeders op te vangen.

De eerste kinderen zijn er al… Dit kan allemaal mede door jullie steun. Financieel, maar ook door aandacht en gebed.

We geloven in dit stukje werk van het Koninkrijk van God: handen en voeten geven aan het Evangelie.

Bdankt dat jullie daar middels je steun deel van zijn, Namens stichting de Figurant,

We houden contact, Vrede en alle goeds!

Theo van Teijlingen